Eserler

ESERLER:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. C. Oysu, M. Topak, Ö. Çelik, H.B. Yilmaz, A.A. Sahin. Effects of the acute exposure to the electromagnetic field of mobile phones on human auditory brainstem responses. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2005 Oct;262(10):839-43.

A2. Ş. Celebi, K. Yelken, Ö. Çelik, U. Taskin, M. Topak. Thermal welding vs. cold knife tonsillectomy: A comparison of voice and speech. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011 Jan;75(1):114-7.

A3. E. Gultekin, Z. Ciftci, O.N. Develioglu, Ö. Çelik, M. Yener, M. Kulekci. Endoscopic orbital decompression of an isolated medial orbital wall fracture: a case report. Ear Nose Throat J. 2011 Dec;90(12):E32-5.

A4. Ö. Çelik, Z. Boyaci, K. Yelken, A. Atespare, S. Celebi, O. Koca. Septorhinoplasty with spreader grafts enhances perceived voice quality without affecting acoustic characteristics. J Voice. 2012 Jul;26(4):493-5.

A5. C.T. Karaca, Ş. Celebi, C. Oysu, Ö. Çelik. Does cooling the tonsillar fossae during thermal welding tonsillectomy have an effect on postoperative pain and healing? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 Jan;270(1):363-6.

A6. Z. Boyacı, Ö. Çelik, A. Ateşpare, Ö. Koca. Conservative costal cartilage harvest for revision septorhinoplasty. J Craniofac Surg. 2013 May;24(3):975-7.

A7. Ş. Celebi, C. Tepe, K. Yelken, Ö. Çelik. Efficacy of dexpanthenol for pediatric post-tonsillectomy pain and wound healing. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2013 Jul;122(7):464-7.

A8. Ö. Çelik, A. Çelik, A. Ateşpare, Z. Boyacı, Ş. Çelebi, T. Gündüz, F.B. Aksungar, K. Yelken. Voice and speech changes in various phases of menstrual cycle. J Voice. 2013 Sep;27(5):622-6.

A9. Ş. Celebi, K. Yelken, Ö.N. Develioglu, M. Topak, Ö. Çelik, H.D. Ipek, M. Kulekci. Acoustic, perceptual and aerodynamic voice evaluation in an obese population. J Laryngol Otol. 2013 Oct 14:1-4.

A10. Ö. Çelik, Z. Boyacı, A. Ateşpare, Ö. Develioğlu, C.T. Karaca, E. Çağlar, Ç. Vural. The effect of duration of merocel in glove finger with tetracaine solution on septoplasty morbidity. J Craniofac Surg. 2013 Nov;24(6):1931-4.

A11. A Ateşpare, E Üstündağ, H Dalçık, Ö Çelik. Mucociliary transport and histopathological changes in rotation flaps of the nasal mucosa. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 May;272(5):1143-8.

A12. A Ateşpare, AB Çalış, Ö Çelik, N Yener, Ç Vural. Concurrent medullary and papillary carcinoma of thyroid. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015 May-Jun;25(3):170-3.

A13. Z Ciftci, M Deniz, Ö Celik, M Oznur, E Gultekin. Middle Turbinate Osteoma. Causing Migraine like Symptoms. Austin J Otolaryngol. 2015; 2(2): 1030.

A14.  A Atespare, H Kara, E Ilter, Z Boyaci, Ö Çelik, A Midi. Utility of Cartilage Grafts wrapped With Amniotic Membrane in Dorsal Nasal Augmentation. J Craniofac Surg. 2016 Jun;27(4):938-42. doi: 10.1097/SCS.0000000000002655.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1- E. Gültekin, Z. Çiftçi, Ö. Çelik, M. Külekçi. Endoscopic orbital decompression:a case report. 20th E.R.S & 23rd I.S.I.A.N. syf: 357-358 18-25 Haziran 2004 İstanbul-TÜRKİYE

B2 – E. Alnar, S. Karakaya, A. Midi, Z. Boyacı, Ö. Çelik, Burkitt’s lymphoma of the tonsil; case report. International Pediatrics Medical Students Congress syf: 101 14-17 Mayıs 2009 İstanbul-TÜRKİYE.

B3 – A. Eren, A. Çaşkurlu, G. Çolak, A. Midi, Z. Boyacı, Ö. Çelik. Basaloid squamous cell carcinoma of the larynx, case report. International Pediatrics Medical Students Congress syf: 91 14-17 Mayıs 2009 İstanbul-TÜRKİYE.

B4- Z. Boyacı, Ö. Çelik, A. Ateşpare, Ö. Koca. Revizyon septorinoplastilerde kullanmak için konservatif kostal kartilaj alınması. 10. International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress syf: 67 26-28 Nisan 2012 Ankara-TÜRKİYE

B5- Ö. Çelik, A. Ateşpare, Z. Boyacı, N. Yener, Ç. Vural. Nadir görülen dil kökü schwannomu: Olgu sunumu. 10. International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress syf: 37 26-28 Nisan 2012 Ankara-TÜRKİYE.

B6 Ö.Çelik, A. Çelik, A. Ateşpare, Z. Boyacı, Ş. Çelebi, T. Gündüz, F.B. Aksungar, K.Y elken. Menstrüel siklüsün çeşitli fazlarında konuşma ve seste ortaya çıkan değişiklikler. 10. International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress syf: 50-51 26-28 Nisan 2012 Ankara-TÜRKİYE 

B7– A. Ateşpare, Ö. Çelik, Z. Boyacı, H. Kara, Ç. Vural, A. Midi. İnsan amnion zarına ve Surgicel’e sarılmış, doğranmış otolog kıkırdağın viabilitesinin karşılaştırılması: Deneysel çalışma. 10. International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress syf: 65-66 26-28 Nisan 2012 Ankara-TÜRKİYE.

B8– Ş. Çelebi, Ö. Çelik, Ç.T. Karaca. Thermal welding tonsillektomi ile klasik soğuk bıçak tonsillektominin tonsil büyüklükleri eşliğinde multiparemetrik karşılaştırılması. 10. International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress sf:32 26-28 Nisan 2012 Ankara-TÜRKİYE

B9Ö Çelik, M.S Yılmazer, Z Boyacı, A Aydın, A Atespare, Ç Vural. Septoplastinin kısa dönem sonunda kardiyak fonksiyonlar üzerine etkileri. 11. International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress. 26-28 Nisan 2014 Ankara-TÜRKİYE

B10- Ö Çelik, B Gül, A Midi, Ç Vural. Nazofarengeal brankiyal kleft kisti. 11. International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery Congress 26-28 Nisan 2014 Ankara-TÜRKİYE

B11- Ö Çelik, Durmus Kasım, Old OM, Agrawal A, Arshad H, Teknos NT, Ozer Enver Anterolateral thigh free flap in replacement for radial forearm free flap: comparison of complications and outcomes. World Congress of IFHNOS & Annual Meeting of the AHNS (Poster of distinction).  July 2014 NY-USA.

B12- Ç Vural, Ö Çelik, Y Polat, R Çubuk. Surgical treatment of neck paragangliomas: our outcomes and complications. European congress on Head and neck Oncology ECHNO 2016 7th-10th September 2016, Budapest.

B13- Ö Çelik, Y Polat, O Bayserke, R Çubuk, Ç Vural. Cervical sympathetic chain Schwannomas mimicing cervical paragangliomas: report of two cases with literature review. European congress on Head and neck Oncology ECHNO 2016 7th-10th September 2016, Budapest

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. N. K. Alpman, Ç. Oysu, M. Topak, Ö. Çelik, M. Külekçi. İdiopatik fasyal paralizide elektronöronografinin prognostik değeri. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2003, 33;15-20.

D2. M. Külekçi, Ö. Develioğlu, S. Avcı, Ö. Çelik. Sekretuar otitis mediada otoinflasyon tedavisi. KBB Postası 2003, 13; 25-30.

D3. M. Topak, Ö. Develioğlu, F.M. Garça, Ö. Çelik. Brankial yarık anomalileri. KBB Postası 2003, 13;42-46.

D4. Ö. Çelik, Z. Boyacı, Ö. Koca, H. Kara. Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit (PFAPA) sendromlu bir olgu: Tonsillektominin tedavideki etkinliği. Maltepe Tıp Dergisi 2009, 1(2); 64-67 

D5. MF Garça, Ö Çelik, E Gültekin, M Külekçi. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi sonuçlarımız. Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010: 8 (2) :89 -93.

D6-. Z. Çiftçi, D.N. Cakır, A. Işık, Ö. Çelik, E. Gultekin. Nazal polipozis ve sinüzitin eşlik ettiği nadir görülen aktinomikoz olgu sunumuMaltepe tıp dergisi 2011, 3 (3); 25-28.

D7. Z. Çiftçi, H.G. Çiftçi, Ö.N. Develioğlu, Ö. Çelik. Mastoid kavitede yabancı cisim: olgu sunumu. Maltepe tıp dergisi 2011, 3 (2); 36-38.

D8. Ş. Celebi, Ö. Çelik, Ç.T. Karaca. Sadece sütürleme yöntemiyle elde ettiğimiz otoplasti sonuçlarımız. J Kartal TR 2011;22(1):15-19 doi: 0.5505/jkartaltr.2011.27167

D9. Ş. Çelebi, Ç.T. Karaca, Ö. Çelik. Nazal tamponun hayatı tehdit eden bir komplikasyonu. Haseki Tıp Bülteni 2012; 50: 64-5

D10. Ş. Çelebi, Ö. Çelik, Ç.T. Karaca. Termal welding tonsillektomi ile klasik soğuk bıçak tonsillektominin tonsil büyüklükleri eşliğinde multiparemetrik karşılaştırılması. J med updates 2013;3(1):13-18

D11. E. Çağlar, Ş. Çelebi, Ç.T. Karaca, Ö. Çelik. Bening paroksismal pozisyonel vertigonun çevresel ve iklimsel faktörler ile İlişkisi. Turk Arch Otorhinolaryngol 2013; 51: 74-79

D12.  Ö. Çelik, Z. Boyacı, A. Ateşpare, H. Kara, Ö. Koca. Sfenokoanal polip: Olgu sunumu. Maltepe Tıp Dergisi 2013; 6(2): 35-37

D13.  Ö. Çelik, Z. Boyacı, A. Ateşpare, H. Kara, Ç. Vural. Burkitt lenfoma benzeri nodüler diffüz atipik lenfoid infiltrasyon: olgu sunumu. JAREM 2013; 3: 116-118

D14. H Kara, A Ateşpare, Z Boyacı, Ö Çelik, N Yener, Ö Koca. Tiroglossal Duktus Kisti Primer Papiller Karsinomu. Maltepe Tıp Dergisi, 2014; 6(2):1-4

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Ç. Oysu, M. Topak, Ö. Celik, H.B. Yilmaz, A.A. Sahin. Mobil telefon elektromanyetik alanlarının insan işitsel beyin sapı yanıtlarına etkisi 27. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Sf:41 4-9 Ekim 2003 Antalya-Türkiye. (Sözel Bildirim)

E2. S. Kazan, Ö. Develioğlu, Ö. Çelik, E. Gültekin, M. Külekçi. Fonsiyonel endoskopik sinüs cerrahisi sonuçlarımız. 27. Ulusal KBB ve BBC kongresi. Sf:158 4-9 Ekim 2003 Antalya- Türkiye.

E3. E. Gültekin, Ö. Develioğlu, Z. Çiftçi, Ö. Çelik, M. Külekçi. Melkersson Rosenthal Sendromu: Olgu sunumu. 27. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Sf:158 4-9 Ekim 2003 Antalya-Türkiye.

E4. Ö. Develioğlu, C. Sivrikaya, Ö. Çelik, M. Külekçi. İlkokul çağındaki çocuklarda sekretuar otitis media prevelansı ve risk faktörleri. 27. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Sf:157 4-9 Ekim 2003 Antalya- Türkiye.

E5. M. Külekçi, Ö. Çelik, Z. Çiftçi, N. Şenay, İ.M. Alioğlu. İnfantil Myofibromatozis: Olgu sunumu. Uludağ 2004 KBB Günleri. Sf: 124, 4-7 Mart 2004 Bursa-Türkiye.

E6. Ö. Koca, Ö. Çelik, A. Midi, Z. Boyacı, H. Kara, “Parotis gland onkositoması: Olgu sunumu”, 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. EP44-28 Ekim-1 Kasım 2009 Antalya-Türkiye.

E7. Ö. Çelik, Z. Boyacı, Ö. Koca, H. Kara. Periyodik ateş, aftöz stomatit, yüksek ateş, servikal adenit (PFAPA) sendromu olgu sunumu. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. EP24 28 Ekim-1 Kasım 2009 Antalya- Türkiye.

E8. Z. Boyacı, Ö. Çelik, Ö. Koca. İzole konjenital sağ alar kartilaj agenezisi: Olgu sunumu. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. EP26 28 Ekim-1 Kasım 2009 Antalya-Türkiye.

E9. Ö. Çelik, Z. Boyacı, K. Yelken, A. Ateşpare, S. Çelebi, O. Koca. Spreader greft yerleştirilen septoplastilerde nazal rezonans değişikliğinin akustik analiz ile değerlendirilmesi. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. EP127 27-31 Ekim 2010 Antalya-Türkiye.

E10. Ö. Çelik, R. Çubuk, A. Ateşpare, Z. Boyacı, O. Özdemir, Ö. Koca. Kronik otitis medialı hastalarda kemikçik zincirin değerlendirilmesinde sanal otoskopinin rolü. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. SS81 27-31 Ekim 2010 Antalya-Türkiye. (Sözel Bildirim)

E11. Z. Boyacı, Ö. Çelik, H. Kara, A. Ateşpare, O. Koca. Nazal ekspiryum zorluğu İle ortaya çıkan sfenokoanal polipli olgu. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BBC Kongresi. EP76 27-31 Ekim 2010 Antalya-Türkiye.

E12. H. Kara, Ö. Çelik, Z. Boyacı, A. Ateşpare, N. Yener,  Ö. Koca. Tiroglossal duktus kisti primer papiller karsinomu. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BBC kongresi. EP64 27-31 Ekim 2010 Antalya- Türkiye.

E13. Ö. Çelik, A. Ateşpare, Z. Boyacı, N. Yener. Burkitt lenfoma benzeri nodüler diffüz karekterde atipik lenfoid infiltrasyon: Olgu sunumu. 33. Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi. Sf:126 10-14 Ekim 2011 Antalya- Türkiye.

E14. H. Kara, A. Ateşpare, Ö. Çelik, A. Midi, D. Pınar, O. Özdemir, Z. Boyacı, Ç. Vural. Amniyon zara sarılmış tek parça kıkırdak greftlerin ratlarda dorsal nazal augmentasyonda kullanımı. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BBC Kongresi. P451 26-30 Ekim 2012 Antalya- Türkiye.

E15. H. Kara, A. Ateşpare, Ö. Çelik, A. Midi, O. Özdemir, Z. Boyacı, Ç. Vural, Ö. Koca. “Amniyon zar greftlerin ratlarda dorsal nazal augmentasyonda kullanımı”, 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. S80 10-14 Ekim 2012 Antalya-Türkiye. (Sözel Bildirim)

E16. Ç. Vural, A.B. Çalış, A. Ateşpare, Ö. Çelik.  Tiroidin eşzamanlı meduller ve papiller karsinomu. Olgu sunumu. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BBC Kongresi. P383 26-30 Ekim 2012 Antalya- Türkiye.

E17. O Özdemir, Z Boyacı, A Ateşpare, Ö Çelik, Ç Vural. Bilateral osteotomi yapılan olgularımızın open roof açısından değerlendirilmesi. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013 Antalya-Türkiye.

E18. Ö Çelik, Z Boyacı, A Ateşpare, A Midi. Nazolabial kist: Olgu sunumu. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 2-6 Kasım 2013 Antalya-Türkiye.

F.  DİĞER FAALİYETLER / ALDIĞI ÖDÜLLER:

F1- Maltepe Tıp dergisi yayın kurulu üyeliği

G. Konuşmacı ve oturum başkanı olarak katılınan toplantılar

G1. Toplantı: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanları Derneği Şubat Ayı Toplantısı Konuşmacı: “Kolestatomlu kronik otitis media, sanal otoskopik değerlendirme.” Yer: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Toplantı Salonu. Tarih: 24.02.2011

G2. Toplantı: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanları Derneği Kongresi Panelist. Konuşmacı: Nazal Valv Cerrahisinde kapalı teknik ile spreader greft yerleştirilmesi. Sapanca 10-13 Eylül 2015.

İletişime geçin

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X